កិច្ចព្រមព្រៀងនុយគ្លេអ៊ែអ៊ីរ៉ង់បន្តទទួលបានការគាំទ្រសំខាន់

កិច្ចព្រមព្រៀងនុយគ្លេអ៊ែអ៊ីរ៉ង់បន្តទទួលបានការគាំទ្រសំខាន់ - ảnh 1
កិច្ចព្រមព្រៀងនុយគ្លេអ៊ែអ៊ីរ៉ង់បន្តទទួលបានការគាំទ្រសំខាន់ (PressTV)


        Vovworld-អគ្គសេនាធិការកំលាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ីរ៉ង់ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Hassan
Firouzabadi នាថ្ងៃទី៨សីហាបានគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនុយគ្លេអ៊ែ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​រវាង
Tehran ជាមួយមហាអំណាចពិភពលោក។ លោក Firouzabadi ជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធ
ជាមួយសម្ដេចមហាសង្ឃរាជអ៊ីរ៉ង់ Ali Khamenei និងការគាំទ្ររបស់លោកមាន
អត្ថន័យសំខាន់ អាចធ្វើឲ្យអ្នកដើរតាម​គោលមាគ៌ាអភិរក្សគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។
ខណៈដែលទទួលស្គាល់ការព្រួយ​បារម្មណ៍ពីកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់នោះ លោក Firouzabadi
បានសង្កត់ធ្ងន់ថា អង្គការ​សហប្រជាជាតិបានគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងឯកសារ
នេះមានចំណុចងាយ​ស្រួលដែលអ្នករិះគន់ដែលបានលើកលែង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ