កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាង IAEAជាមួយអ៊ីរ៉ង់សម្រេចបានលទ្ធផលដំបូង

(VOVworld)-កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងIAEAជាមួយអ៊ីរ៉ង់សម្រេចបាន
លទ្ធផលដំបូង។ នេះជាលទ្ធផលនៃការពិភាក្សារវាងប្រធានក្រុមអធិការ នុយក្លេ
អ៊ែរអ៊ីរ៉ង់របស់ IAEA Tero Varjoranta និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ ប្រចាំ IAEA លោក
Raza Najafi។

កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាង IAEAជាមួយអ៊ីរ៉ង់សម្រេចបានលទ្ធផលដំបូង - ảnh 1
ប្រធានក្រុមអធិការនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់របស់ IAEA Tero Varjoranta និង
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ ប្រចាំ IAEA លោកRaza Najafi (រូបថតៈ AFP)

        ក្នុងជំនួបនេះ ភាគីទាំងពីរបានពិនិត្យឡើងវិញដំណើការអនុវត្តន៌ជំហាន ដំបូងចំនួន២ក្នុងចំណោម៦ជំហាន នៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ៊ីរ៉ង់បានព្រមព្រៀង
ជាមួយ IAEA នាថ្ងៃទី ១១វិច្ឆិកាកន្លងទៅក្នុងនោះមានបញ្ហា IAEA នឹងខិតជិត
មូលដ្ឋាននុយក្លេអ៊ែរ​របស់តេអែរ៉ង់ក្នុងអំឡុង៣ខែ។ បណ្តាជំហានៅសេសសល់
ដែល អ៊ីរ៉ង់ត្រូវអនុវត្តន៌គឺផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរែអទ័រស្រាវជ្រាវថ្មី បណ្តារោងចក្របំ
ពេញ បន្ថែមចម្រើន Uranium និងបច្ចេកវិទ្យាចម្រើន Uranium ដោយ Laser
របស់ អ៊ីរ៉ងផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ