កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម - សិង្ហបុរី ជាមួយមូលនិធិអន្តរជាតិសិង្ហបុរី

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម - សិង្ហបុរី ជាមួយមូលនិធិអន្តរជាតិសិង្ហបុរី - ảnh 1
ប្រធានសមាគមិត្តភាពវៀតណាម - សិង្ហបុរីលោក Vu Viet Ngoan និងនាយិការប្រតិបត្តិមូលនិធិអន្តរជាតិ លោកស្រី Jean Tan បានអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០១៧ - ២០២២ (រូបថតោ៖ http://tapchihuunghi.vn)

(VOV)_នាយថ្ងៃទី ២៣ មិនា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ ប្រធានសមាគមិត្តភាព​វៀត​
ណាម - សិង្ហបុរីលោក Vu Viet Ngoan និងនាយិការប្រតិបត្តិ​មូលនិធិ​អន្តរជាតិ លោក
ស្រី Jean Tan បានអញ្ជើញ​ចុះហត្ថលេខា​លើអនុស្សារណៈស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិ
ការសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០១៧ - ២០២២ ដោយមានការធ្វើកស្សិណសាក្សីរបស់
នាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី​លោកលីស៊ានឡុង និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក
Nguyen Xuan Phuc ។ ភាគីទាំង​ពីរ​បាន​សន្យានឹងជំរុញការយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ និង
ជួបប្រាស្រ័យ​ប្រជាជន​​រវាង​វៀត​ណាម​​​និងសិង្ហបុរី ។ ដើម្បីអនុវត្តគោលដៅនេះ
ភាគីទាំងពីរ​នឹងសហការ​អនុវត្ត​បណ្ដា​គម្រោងការណ៍ និងការផ្តើមគំនិតសម្រាប់
ដំណាក់កាល​ពីរឆ្នាំ​ខាងមុខនេះ ដោយមានការចួលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃភាគី
ទាំងពីរ។ 

        បន្ទាប់ពីពិធីចុះហត្ថលេខា លោក Vu Viet Ngoan ប្រធានសមាគមិត្តភាពវៀត
ណាម សិង្ហបុរីបានជឿជាក់ថា អនុស្សារណៈ​នេះនឹង​នាំមកនូវ​​ឱកាសសហប្រតិ
បត្តិការថ្មីចំពោះគម្រោងការជាច្រើន​។ លោកស្រី Jean Tan នាយិការប្រតិបត្តិមូល
និធិអន្តរជាតិបានអះអាងថា បណ្ដាសកម្មភាព​របស់មូលនិធិនេះគឺបានប្រមូលផ្ដុំ
ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាព និងអប់រំ
នៅវៀតណាមជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ