កម្ពុជាបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងភេរវកម្ម

កម្ពុជាបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងភេរវកម្ម - ảnh 1
សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ហ៊ុនសែន
(រូបថតៈ AFP/TTXVN)


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២១កុម្ភៈ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តលើអនុក្រិត១ ដោយ
បង្កកទ្រពសម្បត្តិរបស់ភេរវករ និងអង្គការនានាទាក់ទិនដល់ភេរវ កម្មសំដៅបង្កើន
រាល់ការខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងភេរវកម្ម។ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ នៅ លើកច្បាស់ទៀត
ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ដល់ការតស៊ូប្រឆាំងសកម្មភាព
លាងលុយ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុជួយឧបត្ថម្ភលទ្ធិភេរវកម្ម រួមទាំង ពង្រឹងយន្តការប្រតិបត្តិ
ច្បាប់។ កម្ពុជាចូលរួមក្រុមអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីកអំពីការប្រឆំាងការលាងលុយពីខែមិថុនា
ឆ្នាំ២០០៤មក។ បន្ទាប់នោះ ប្រទេសនេះបានចេញផ្សាយច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយ និងផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុជួយឧបត្ថម្ភៈភេរវកម្ម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ