កម្មវិធី៖ពន្លឺកម្លាំងពលំវៀតណាម

កម្មវិធី៖ពន្លឺកម្លាំងពលំវៀតណាម - ảnh 1
មកពីអាមេរិក Nick Vujicic (www.thanhnien.com.vn)
(VOV)_ដោយប្រធានបទ៖ របងនិងការប្រឈមកម្មវិធី៖ពន្លឺកម្លាំងពលំ វៀត ណាមត្រូវបានរៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី២១ ឧសភា ​នៅទីក្រុង​ហូជីមិញ។ ​នេះគឺជា ឱកាសដើម្បីជនគំរូឆ្នើមចំនួន២១រូប ​លើទូទាំងប្រទេសបានជួបជុំគ្នា ក្នុងការប្រ
ឡង់សរសេរ៖ គំរូ​កម្លាំងពលំដ៏អស្ចារ្យ។ តាមនោះ កម្មវិធីបានលើកសរសើរបណ្ដា បុគ្គលដែលបានខំប្រឹងប្រែងឆ្លងកាត់រាល់ការលំបាកសាកល្បង ឈានឡើងក្នុង
ជីវភាព​រស់នៅ រួមវិភាគទានយ៉ាងសកម្មចូលក្នុងសហគម។ នៅទីនេះ គណៈចាត់​តាំងបានប្រកល់ជូនអំណោយចំនួន៣០លានដុង/នាក់ សំរាប់ជនគំរូចំនួន២១​រូប
ដែលបាន​ចូលរួមកម្មវិធី​។ កម្មវិធីនេះមានការចូលរួមរបស់ភ្ញៀវពិសេសមួយ មកពី
អាមេរិក ​Nick Vujicic បុរសពិការគ្មានដៃជើង មាន កម្លាំងពលំដ៏អស្ចារ្យ។ កម្មវិធីនេះ​នឹងអូសបន្លាយដល់ថ្ងៃទី២៤ ឧសភាឆ្នាំ២០១៤៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ