ការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារចំនួន ២ ស្តីអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅបារាំង

ការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារចំនួន ២ ស្តីអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅបារាំង  - ảnh 1
ការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារចំនួន ២ ស្តីអំពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅបារាំង (VNA)

(VOVworld) – ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកម្មភាព «ការជួបប្រាស្រ័យខ្សែភាពយន្ត»
 នាយប់ ថ្ងៃទី​ ២៣ កុម្ភៈ រដ្ឋអំណាចទីក្រុង Choisy le Roi​ ជាយរដ្ឋធានីបារាំង
 បានឈ្លស បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារចំនួន ២ ក្រោមប្រធានបទសង្គ្រម
វៀតណាម។ ការចាក់បញ្ចាំងបានប្រព្រឹត្តទៅរួមជាមួយនឹងការជួបសំណះ
សណ្តាលជាមួយអ្នក បង្កើតភាពយន្តបារាំង លោក  Daniel Roussel និង
ក្រុមធ្វើភាពយន្តផងដែរ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានទាក់ទាញការចូលរួមរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋទីក្រុង Choisy le Roi មិត្តភ័ក្តបារាំងនិងអាណិកជនវៀតណាម
នៅបារាំងជាច្រើនកុះករ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ