ការជួបមុខជាមួយបណ្ដាសមមិត្តជាប្រធានស្ថាប័នដំណងវៀតណាមនៅឯបរទេស

នារសៀលថ្ងៃទី 11 ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ គណះកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំ ព័ត៍មាន
កិច្ចការបរទេស គណះកម្មាធិការឃោសនា អប់រំមជ្ឈឹម បានជួបមុខ ជាមួយបណ្ដាសម
មិត្តជា ប្រធានស្ថាប័នដំណងវៀតណាម នៅឯបរទេស អាណត្តិ 2012-2015​ សំដៅ ជ្រួត ជ្រាប ខ្លឹមសាររបស់​ការិយាល័យនយោបាយ ​ អំពី៖​យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៏ព័ត៍មានកិច្ចការ បរទេស ដំណាក់កាល 2011 -2020 ។ ​នៅទី​នេះ លោក Pham Van Linh អនុប្រធានគណះ
កម្មាធិកា​រឃោសនា ​អប់រំ​មជ្ឈឹម និងជាអនុប្រធានគណះកម្មាធិការ អចិន្ត្រៃន៍  ការងារ
ព័ត៍មាន កិច្ចការបរទេស ជូនដំណឹងចំពោះ បណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូត អគ្គ​កុងស៊ូលវៀតណាម 
ប្រចាំនៅ​ឯបរទេស អំពីបណ្ដាខ្លឹមសារជាសារវ័ន របស់ យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៏ព័ត៍មាន ​កិច្ចការបរទេស ដំណាក់កាល 2011 -2020 ។ យុទ្ធសាស្ត្របានកំណត់គោលដៅបន្ត
ឃោសនា គឺផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវៀតណាម ស្នេហាសន្តិភាព ផ្លាស់ប្តូរថ្មី ​សកម្ម ស្ថិរភាព  ប្រជាធិបតេយ្យភាព និងអភិវឌ្ឈន៏…លៗ។ ថ្លែងមតិនៅការជួបមុខនេះ លោក Dinh
The Huynh ប្រធានគណះកម្មាធិការឃោសនាអប់រំ​មជ្ឈឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ 

“យើងខ្ញុំមានគោលបំណងចង់ឲ្យបណ្តាសមាមិតអនុវតយ៉ាងល្អ នូវការងារព័ត៌មានកិច្ច
ការបរទេស ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយភារកិច្ច កិច្ចការបរទេស របស់ខ្លួន។បណ្តាស្ថា​ប័នតំ ណាងរបស់វៀតណាម ប្រចំានៅបរទេស ជាស្ពាន សំខាន់ដើម្បីបញ្ចូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
មកដល់ វៀតណាម និងជាកាណាល់ ព័ត៌មានផ្ទាល់ មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដើម្បីនាំ ព័ត៌មានវៀតណាមទៅកាន់ ពិភពលោក ​ធ្វើឲ្យជនវៀតណាមនៅ ឯបរទេសយល់ ច្បាស់អំពីទឹកដីនិងមនុស្សវៀតណាមនិងជួយឲ្យមិត្តភក្តិ អន្តរជាតិយល់ ច្បាស់អំពី វៀតណាមទៀតផង”។
          គណៈបញ្ជាណែនាំការងារព័ត៌មានកិច្ចការបរទេសក៏បានជូនព័ត៌មាន អំពី បណ្តា ឯកសារទាក់ទិនសំខាន់របស់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមដែលមានការ ទាក់ទិនដល់ ទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមជាមួយប្រទេសមួយចំនួននិងបណ្តា បញ្ហាផ្សេងៗទៀត៕

ការជួបមុខជាមួយបណ្ដាសមមិត្តជាប្រធានស្ថាប័នដំណងវៀតណាមនៅឯបរទេស - ảnh 1
ការជួបមុខជាមួយបណ្ដាសមមិត្តជាប្រធានស្ថាប័នដំណងវៀតណាមនៅឯបរទេស(internet)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ