ការជួបសន្ទនាយុទ្ឋសាស្រ្តនិងសេដ្ឋកិច្ចលើកទី៤រវាងអាមេរិកជាមួយចិន

 

ការជួបសន្ទនាយុទ្ឋសាស្រ្តនិងសេដ្ឋកិច្ចលើកទី៤រវាងអាមេរិកជាមួយចិន - ảnh 1
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមកដល់ចិនដើម្បីចូលរួមការជួបសន្ទនាយុទ្ឋសាស្រ្តនិងសេដ្ឋកិច្ចលើក
ទី៤រវាងអាមេរិកជាមួយចិន(http://dantri.com.vn)

(VOV)- ព្រឹកថ្ងៃទី៣ឧសភាការជួបសន្ទនាយុទ្ឋសាស្រ្តនិងសេដ្ឋកិច្ចលើក

ទី៤រវាងអាមេរិកជាមួយចិនបានបើក នៅទីក្រុងប៉េកាំង(ចិន)។ថ្លែងមតិ

នៅឪកាសនេះប្រធានរដ្ឋចិន​ហូជីនតាវ​បានឲ្យដឹងថាការជួបសន្ទនា

យុទ្ឋសាស្រ្តនិងសេដ្ឋកិច្ចចិនអាមេរិកបានក្លាយទៅជាកាណាល់ជួបសន្ទនា

ខ្ពស់បំផុត ពិភាគ្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនបំផុតក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេស

ទាំង២ចិនអាមេរិកនាសព្វថ្ងៃ រួមចំណែកជំរុញការជួបសន្ទនាយុទ្ឋសាស្រ្ត

បង្កើនការយល់ដឹងអំពី យុទ្ឋសាស្រ្តនិងគោលនយោបាយរបស់ភាគីនិមួយៗ

ជាដើម។ ប្រព្រិត្តទៅក្នុងរយះពេល២ថ្ងៃភាគីទាំង២ពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខ​ ការប្រែប្រូលអាកាសធាតុ​  សន្តិសុខ​ថាមពល​ បញ្ហា ស៊ូដង់ ជាដើម។ភាគី

ទាំង២ក៍ពិភាក្សាអំពីការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៍ចីរភាពស្មើភាពគ្នាយថាទស

អំពីគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ​និងរូបីយវត្ថុនៃប្រទេសនិមួយៗទៀតផង៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ