ការជួបសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក-ចិនលើកទី៦នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប៉េកាំង

 

ការជួបសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក-ចិនលើកទី៦នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប៉េកាំង - ảnh 1
ការជួបសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក-ចិនឆ្នាំ២០១១ ​(vietnamplus.vn)

       Vovworld-ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនាថ្ងៃទី១៣ឧសភាបានប្រកាសថា ការជួបសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក-ចិនលើកទី៦នឹងបានរៀបចំនៅ​
ទីក្រុង​ប៉េកាំងនាដើមខែកក្កដាខាងមុខ។ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John
Kerry និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Jacob Lew នឹងចូលរួមការជួបសន្ទនា​លើក​នេះរួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi និង​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក
Wang Yang។ នៅជំនួបសន្ទនាលើកទី៦នេះ ភាគី​ទាំងពីរនឹងប្រមូលផ្ដុំពិភាគ្សាការ
សាកល្បងនិងឱកាសដែលប្រទេសទាំងពីរ​កំពុងត្រូវប្រឈមមុខ ក្នុងទំនាក់ទំនង
ទ្វេភាគីនិងសកលលោកទាំងមូល។ ការ​ជួបសន្ទនាក៏ជាការបន្តប្រធានបទដែល
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry បានពិភាក្សា​ជាមួយភាគីចិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច
នៅប៉េកាំងនាខែកុម្ភៈកន្លងមកនិងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប៉េកាំងក្នុងសប្ដាហ៍នេះ
របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ Jacob Lew៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ