ការបោះឆ្នោតឌូម៉ាជាតិបានចាប់ផ្តើមនៅប្រទេសរុស្ស៊ី

(VOVWORLD) - នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញានៅ រុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តិទៅការបោះឆ្នោតឌូម៉ាជាតិ (សភាជាន់ទាប) បានចាប់ផ្តើម ។
ការបោះឆ្នោតឌូម៉ាជាតិបានចាប់ផ្តើមនៅប្រទេសរុស្ស៊ី - ảnh 1ការបោះឆ្នោតឌូម៉ាជាតិបានចាប់ផ្តើមនៅប្រទេសរុស្ស៊ី (ប្រភព៖ rianovosti )

ការិយាល័យបោះឆ្នោតដើមដំបូងនានាត្រូវបានបើកនៅ Kamchatka និង Chukotka - តំបន់ចុងបូព៌ារុស្ស៊ីនៅវេលាម៉ោង ២៣ ថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា (ម៉ោងក្នុងតំបន់) ។ យោងតាមផែនការបោះឆ្នោតឌូម៉ាជាតិរស្ស៊ីនីតិកាលទី ១៣ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះ។ យោងតាម សំណើរបស់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រង និងគាំពារការប្រើប្រាស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកណ្តាលបានពន្យាររយៈពេលបោះឆ្នោត ៣ ថ្ងៃបន្ថែមទៀត ពោគឺថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី ១៧  ដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា។ ប្រការនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩។

ទន្ទឹមនឹងការបោះឆ្នោតឌូម៉ាជាតិនោះ បណ្ដាការបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតំបន់មួយចំនួននឹងត្រូវបានប្រព្រឹ្តត្តិទៅ។

យោងតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកណ្តាលរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិចំនួន ២៥០ នាក់មកពី ៥៥ ប្រទេស និងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ១០នឹងតាមដានការបោះឆ្នោតទៅឌូម៉ាជាតិរុស្ស៊ីផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ