ឆ្នាំបារាំងនៅវៀតណាមបានបើកជាផ្លូវការនៅវៀតណាម។

ឆ្នាំបារាំងនៅវៀតណាមបានបើកជាផ្លូវការនៅវៀតណាម។ - ảnh 1
ឆ្នាំបារាំងនៅវៀតណាមបានបើកជាផ្លូវការនៅវៀតណាម។


        VOV-ឆ្នាំបារាំងនៅវៀតណាមបានបើកជាផ្លូវការនាយប់ថ្ងៃទី៩មេសានៅ​
ទីក្រុង​ហាណូយ។ ថ្លែងមតិបើកព្រឹត្តិការណ៍នេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្រៅ
​ប្រទេសបារាំងលោក Nicole Bricq បានអះអាងថា ទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម​
និង​បារាំងគឺទំនុកទុកចិត្តនិងមិត្តភាព។ បារាំងចង់បន្តអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនង
​សហប្រតិបត្តិ​ការ​ជាមួយវៀតណាមដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានដ៏ល្អប្រសើរដែល
មាន​ស្រាប់។ តាងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៍កីឡានិង​
ទេសចរណ៍ Hoang Tuan Anh បានថ្លែងមតិសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមនឹង​ខំប្រឹងប្រែង​អស់ពីកំលាំងកាយចិត្តរួមជាមួយមិត្តបារាំងរៀបចំដ៏ជោគជ័យបណ្ដា​ព្រឹត្តិការណ៍
ឆ្នាំវៀតណាម-បារាំង បារាំង-វៀតណាម២០១៣-២០១៤ជាមួយ​សកម្មភាពជា
ច្រើននឹងបានរៀបចំនៅប្រទេសទាំងពីរ៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ