ជំងឺរាតត្បាត COVID-19៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមរកឃើញ ៩ ករណី​វិ​ជ្ជមានចំពោះ SARS-CoV-2

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី ១៩ ខែមិនា ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានរកឃើញ ៩ ករណីវិជ្ជមានចំពោះ SARS-CoV-2 ដែលធ្វើឲ្យចំនួនករណីផ្ទុក COVID-19 សរុបឡើងដល់ ៨៥ នាក់នៅវៀតណាម។

ជាក់ស្ដែង អ្នកជំងឺទី៧៧ ជាស្ត្រី អាយុ ២៥ ឆ្នាំ។

អ្នកជម្ងឺទី ៧៨ ជាបុរស ដែលមានអាយុ ២២ ឆ្នាំ  នៅទីក្រុងហាណូយ ។

អ្នកជម្ងឺទី ៧៩ ជាស្ត្រី នៅ Dong Hai ខេត្ត Bac Lieu។

អ្នកជំងឺទី ៨០ នាបុរស អាយុ១៨ឆ្នាំ នៅ Dong Hai ខេត្ត Bac Lieu។

អ្នកជម្ងឺទី ៨១  ជាបុរស អាយុ ២០ ឆ្នាំ នៅ Konplong ខេត្ត Kom Tum។

អ្នកជំងឺទី៨២ ជាស្ត្រី អាយុ ១៦ ឆ្នាំ នៅខ័ណ្ឌទី ៥ ទីក្រុងហូជីមិញ។

អ្នកជំងឺទី ៨៣ ជាស្ត្រី អាយុ ៥០ ឆ្នាំ ជនជាតិអាមេរិក ដែលរស់នៅខ័ណ្ឌ Binh Thach ទីក្រុងហូជីមិញ។

អ្នកជម្ងឺទី ៨៤ ជាបុរស អាយុ២១ ឆ្នាំ នៅខ័ណ្ឌ Dong Da ទីក្រុងហាណូយ។

អ្នកជម្ងឺទី ៨៥ ជាបុរស អាយុ ២០ ឆ្នាំ នៅ ខ័ណ្ឌ  Ba Dinh  ទីក្រុងហាណូយ។

ដូច្នេះ រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមមានករណីវិជ្ជមាន វីរុស SARS-CoV-2 ចំនួន ៨៥ នាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ