ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ វៀតណាមមានករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ ចំនួន ១៣.៦៧០ករណី

(VOVWORLD) - អ្នកជំងឺដែលបានប្រកាសថាជាសះស្បើយក្នុងថ្ងៃនោះមានចំនួន ១.១៤៩ ករណី; ២០០ នាក់ស្លាប់។

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែ ធ្នូ ក្រសួងសុខាភិបាលបានឱ្យដឹងថា មានអ្នកឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ១៣.៦៧០នាក់ ដែលក្នុងនោះ ៩ ករណីត្រូវបាននាំចូល និង ១៣.៦៦១ករណី ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងស្រុក (ធ្លាក់ចុះ១៦ករណី បើធៀបនឹងថ្ងៃមុន) ក្នុងខេត្ត-ក្រុងចំនួន ៥៩ (៨.៦២៨ករណីក្នុងសហគមន៍)។ អ្នកជំងឺដែលបានប្រកាសថាជាសះស្បើយក្នុងថ្ងៃនោះមានចំនួន ១.១៤៩ ករណី; ២០០ នាក់ស្លាប់។

ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃជំងឺរាតត្បាតមក វៀតណាមមានអ្នកឆ្លងចំនួន ១.២៨០.៧៨០ នាក់ ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ ៣៥/២២៣ ប្រទេស និងតំបន់ដែនដី ខណៈដែលការឆ្លង/ប្រជាជន ១ លាននាក់, វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ ១៤៩/២២៣ ប្រទេសនិងតំបន់ដែនដី (ជាមធ្យម មានអ្នកឆ្លងចំនួន ១២.៩៩៣ ករណីសម្រាប់រៀងរាល់ ១ លាននាក់)៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ