ថ្ងៃទី៣៨ជាប់ៗគ្នាហើយដែលវៀតណាមមិនកត់ត្រាអ្នកឆ្លង Covid-19 ថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍

(VOVWORLD) - គិតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមបានព្យាបាលជាសះស្បើយឲ្យអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ចំនួន១០២៤/១១០៥នាក់។ 

សេចក្ដីជូនដំណឹងចេញនាវេលាម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃទី១០ តុលា របស់ គណៈកម្មការជាតិដឹកនាំការបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺ Covid-19 បានឲ្យ ដឹងថា វៀតណាមមិនមានអ្នកឆ្លង Covid-19 ថ្មីបន្ថែមទៀតឡើយ។ ដូច្នេះ ហើយ នេះជាថ្ងៃទី៣៨ជាប់ៗគ្នាហើយដែលវៀតណាមមិនកត់ត្រាករណី ឆ្លងវីរុសនៅក្នុងសហគមន៍នោះឡើយ។

គិតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមបានព្យាបាលជាសះស្បើយឲ្យអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ចំនួន១០២៤/១១០៥ នាក់។ បរិមាណអ្នកជម្ងឺស្លាប់មាន៣៥នាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ