ថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា៖ ចំនួនករណីកូវីដ-១៩ កើនឡើងបន្តិច មិនមានករណីស្លាប់ទេ

(VOVWORLD) - មានអ្នកជំងឺចំនួន ៥៦១៩ នាក់បានជាសះស្បើយ; បន្តគ្មានករណីស្លាប់នោះទេ។
នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា ចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ បានកើនឡើងបន្តិច ដល់៩៥៦ករណី។ មានអ្នកជំងឺចំនួន ៥៦១៩ នាក់បានជាសះស្បើយ; បន្តគ្មានករណីស្លាប់នោះទេ។
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមបានកត់ត្រាការកើតឡើងនៃប្រភេទរង BA.៤ (៣ ករណី) និង BA.៥ (៤ ករណី) នៃវ៉ារ្យ៉ង់ Omicron នៅទីក្រុងហាណូយ ហូជីមិញ និង Can Tho៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ