ទិវាបុណ្យវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍ជនរួមជាតិខ្មែរលើកទី១០

ទិវាបុណ្យវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍ជនរួមជាតិខ្មែរលើកទី១០ - ảnh 1
ទិវាបុណ្យវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍ជនរួមជាតិខ្មែរលើកទី១០

(VOV)_នាថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា នៅខេត្ត Kien Giang (ភាគខាងត្បូង​វៀត​ណាម​) ​បាន
ប្រព្រឹត្តទៅពិធីបើកទិវាបុណ្យវប្បធម៌ កីឡានិងទេសចរណ៍ ជនរួមជាតិខ្មែរ លើកទី១០ 
ឆ្នាំ ២០១៦។ ទិវាបុណ្យឆ្នាំនេះ មានសកម្មភាពជាច្រើន ដូចជា៖​ ផ្សារណាត់ ការតាំងពិ
ព័រណ៌ឧទ្ទេសនាមផលិតផល ពាណិជ្ជសញ្ញាវៀតណាម​គុណភាពខ្ពស់ ការប្រកួតកីឡា …
លៗ។ សកម្មភាពទាំងនេះរួមចំណែកពង្រឹងនិងពង្រីកអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនរួមជាតិខ្មែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ