“ទិវាវប្បធម៌ទីក្រុង Cao Lanh-ទីក្រុង Hoi An”

(VOVWORLD) -  ឆ្នាំនេះ ទីក្រុងទាំង ២ គឺ Hoi An និង Cao Lanh បានឯកភាពជំរុញសកម្មភាពជំរុញទេសចរណ៍រវាងតំបន់ទាំងពីរ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា នៅទីក្រុង Hoi An (ខេត្ត Quang Nam) និងទីក្រុង Cao Lanh (ខេត្ត Dong Thap) នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ “ទិវាវប្បធម៌ទីក្រុងCao Lanh - ទីក្រុង Hoi An” នៅសួនឧទ្យាន Hai Ba Trung  នៃទីក្រុង Cao Lanh។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ នឹងនាំមកជូនប្រជាជន Dong Thap នូវបទពិសោធន៍ដ៏ទាក់ទាញនៃទីក្រុងបុរាណ Hoi An ដ៏អស្ចារ្យមួយ តាមរយៈសកម្មភាពសិល្បៈ  ល្បែងប្រជាប្រិយជាមួយមុខម្ហូបប្រចាំរបស់ទីក្រុងបុរាណ Hoi An ផងដែរ។

ឆ្នាំនេះ ទីក្រុងទាំង ២ គឺ Hoi An និង Cao Lanh បានឯកភាពជំរុញសកម្មភាពជំរុញទេសចរណ៍រវាងតំបន់ទាំងពីរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ