ធ្វើអាជីវកម្មក្នុងរយៈពេលកំណត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សធនធានជលផល

(VOVWORLD) -អគ្គនាយកដ្ឋានជលផលកំពុងកសាងគម្រោង " ហាមប្រាម និងបន្ថយសកម្មភាពធ្វើអាជីវកម្មជលផលក្នុងរយៈពេលកំណត់នៅដែនសមុទ្រវៀតណាម" ត្រៀមរៀបចំដាក់ជូនក្រសួងកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីចេញផ្សាយយ៉ាងឆាប់ៗ សំដៅគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សប្រភពជលផលដោយចីរភាព។ 
ធ្វើអាជីវកម្មក្នុងរយៈពេលកំណត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សធនធានជលផល - ảnh 1 ទូកនាសាទត្រីនៅវៀតណាម

ទោះបីជាបានអនុវត្តន៍វិធានការគ្រប់គ្រង និងការពារប្រភពជលផលជាច្រើនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះក៏ដោយ ប៉ុន្តែការធ្វើអាជីវកម្មនេសាទជលផលនៅតែមានកំហិតនានា។ លោក Nguyen Quang Hung អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជលផលបានឲ្យដឹងថា៖

“គម្រោង " ហាមប្រាម និងបន្ថយសកម្មភាព ធ្វើអាជីវកម្មនាសាទជលផលសាក្នុងរយៈពេលកំណត់នៅដែនសមុទ្រវៀតណាម" គឺជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយ ដែលនឹងដាក់ជូនក្រសួងកសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងរដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយ ដើម្បីប្រភពផលនៅឆ្នេសមុទ្រស្ដារឡងវិញ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ