នាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្នូលទីក្រុងហូជីមិញ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្នូលទីក្រុងហូជីមិញ - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំស្នូលទីក្រុងហូជីមិញ(internet)

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ធ្នូ ​នៅទីក្រុងហូជីមិញ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀត​ណាម ​លោក
Nguyen Tan Dung បានមានជំនួបធ្វើការជាមួយ​គណះកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ​គណះ កម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ ​ស្ដីពី​សភាព​ការណ៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម ឆ្នាំ២០១៣
 និងផែនការឆ្នាំ​២០១៤។ ​ថ្លែងម​តិ​នៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung បានវាយតំលៃខ្ពស់រាល់ការ​ខំប្រឹងប្រែងនិងការអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យរបស់ទីក្រុង។ 
ស្ដីពីតួនាទីរបស់​ទីក្រុងហូជីមិញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ​
Nguyen Tan Dung បានលើកច្បាស់ថា៖

          “ ទីក្រុងត្រូវខំប្រឹងប្រែងអោយទទួល បានខ្ពស់រាល់គោលដៅ ភារកិច្ច​ដែល
បានដាក់ចេញ។ ទីក្រុងអភិវឌ្ឍន៍មិនគ្រាន់តែរួមចំណែកសំរាប់​ទីក្រុងប៉ុណ្ណោះទេ  ថែមទាំងសំរាប់ប្រទេសទាំងមូលទៀតផង៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ