នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung ជូនពរតេតនៅខេត្ត Kien Giang

នាថ្ងៃទី ២៧ មការា​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Tan Dung បានមក
សាកសួសុខទុក្ខនិងជូនពរតេត កម្មាភិបាល យុទ្ធជនរបស់កងវរសេនាតូចលេខ
207កង បញ្ជាការយោធាខេត្ត Kien Giang ភាខាងត្បូងវៀតណាម។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី
Nguyen Tan Dung បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ កម្មាភិបាល យុទ្ធជន របស់ កងវរសេនាតូច
លេខ 207 ត្រូវពង្រីកប្រពៃណីអង្គភាពវីរភាព ជានិច្ចកាលសំត្តសម្យ ជាមួយជំនឿ
ជឿជាក់និងស្នេហារ​ របស់បក្សនិងប្រជាជន។ ក្នុងកិច្ចការកសាងនិងសេចក្តីកិច្ច
ការពារប្រទេស នា បច្ចុប្បន្ននេះ កម្មភិបាលនិងយុទ្ធជនរបស់ កងវរសេនាតូចលេខ
207 កាន់តែខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកំលាំងកាយចិត្ត រៀនសូត្រ ហ្វឹកហាត់ សម្រេចល្អ
ភារកិច្ចហ្វឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ប្រយុទ្ធ និងអនុវត្តល្អ គោលនយោបាយ
សមរភូមិក្រោយកងទ័ព រក្សាកិត្តិនាមវីរជន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ