នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មីរបស់បារាំងផ្តល់អទិភាពដល់ការដណ្តើមទំនុកទុកចិត្តពីប្រជាជនចំពោះរដ្ឋាភិបាល

នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មីរបស់បារាំងផ្តល់អទិភាពដល់ការដណ្តើមទំនុកទុកចិត្តពីប្រជាជនចំពោះរដ្ឋាភិបាល - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មីរបស់បារាំងផ្តល់អទិភាពដល់ការដណ្តើមទំនុកទុកចិត្ត
ពីប្រជាជនចំពោះរដ្ឋាភិបាល (រូបថតៈ AFP)


VOVworld)-រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់បារាំងនឹងមិនដំណើរការ “ការបដិវត្តន៍” ហើយ បន្តកិច្ចការរបស់គណៈរដ្ឋមន្រ្តីមុន ក្នុងនោះគោលដៅសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺ កាត់បន្ថយខាតបង់ថវិការជាតិ និងស្តាឡើងវិញជំនឿជាក់របស់ប្រជាជន។ សេចក្តីប្រកាសពោលខាងលើត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្រ្តីបារំាង Manuel Valls នាំ
ចេញនាថ្ងៃទី២មេសា ក្នុងបទថ្លែងមតិជាលើកដំបូងលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ដំបូងបង្អស់គឺកាត់បន្ថយការខាតបង់ថវិកា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ