បក្សុកម្មុយនិស្តវៀតណាមជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាគណៈបក្សនយោបាយ របស់រុស្ស៊ី


បក្សុកម្មុយនិស្តវៀតណាមជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាគណៈបក្សនយោបាយ របស់រុស្ស៊ី  - ảnh 1
បក្សុកម្មុយនិស្តវៀតណាមជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាគណៈបក្សនយោបាយ របស់រុស្ស៊ី
 (Image: VNA)


(VOVworld) – ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់គណៈបក្សរុស្ស៊ីសមភាពគណៈប្រតិភូបក្ស
កម្មុយនិស្តវៀតណាមដឹកនាំដោយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសមជ្ឈឹម
បានចូលរួមសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ “ចម្លើយសាមគ្គីភាពចំពោះមុខបណ្ដាការសាក
ល្បងលើពិភពលោក - ផ្លូវឆ្ពោះទៅពិភពលោកសមភាពមួយ” នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ រុស្ស៊ី
ក្នុងរយៈពេលថ្ងៃទី ២៦ និង ២៧ មេសា។  សិក្ខាសាលាបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបំរ៉ែ
បំរួល នៃអាកាសធាតុនិងយថាទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍សន្តិសុខថាមពលជំលោះក្នុង
តំបន់និងបញ្ហា អន្តោប្រវេសន៍ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលិទ្ធិភេវរកម្ម មេរៀនពី
សង្គ្រមពិភពលោកទី ២ ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លោក Nguyen Tuan Phong បានឲ្យ
ដឹងថា៖

“យើងខ្ញុំគិតថា៖ ការដែល គណៈបក្សប្រទេសរុស្ស៊ីសមភាពនិងវិទ្យាស្ថាន
“ពិភពលោកសមភាព” រៀបចំសិក្ខាសាលាអ​ន្តរជាតិលើកនេះគឺជាកត្តាសកម្ម
មួយដែលរួមចំណែកដ៏សែនសំខាន់ក្នុងដំណើការចង់សម្ព័ន្ធ រួមគ្នាទប់ទល់នឹង
ការសកល្បងពិភពលោក។ នេះក៏ជាឱកាសដើម្បីបង្កើនការយោគយល់គ្នាទំនាក់
ទំនងសហប្រតិបត្តិការដោយឈរលើស្មារតីមិត្តភាពដើម្បីសន្តិភាពមនុស្សជាតិ
និងភាពសម្បូររុងរឿង​ការអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ