បង្កើនការឃ្លាំមើលរបស់សហគមន៍ចំពោះបណ្តាគំរោងការវិនិយោគ

(VOVworld)-ពង្រាងច្បាប់វិនិយោគសាធារណៈត្រូវបានសមាជិក សមាជិការសភា
ពិភាក្សា នាព្រឹកថ្ងៃទី១១មេសា ដោយមានក្តីសង្ឃឹមថា ពេលដែលពង្រាងច្បាប់នេះ
ត្រូវបានអនុម័ត នឹងពង្រីកបានប្រសិទ្ធភាព ជៀសវាងការវិនិយោគច្រើនហួសហេតុ
ខ្ចះខ្ជាយក្នុងការវិនិ យោគសាធារណៈ។

បង្កើនការឃ្លាំមើលរបស់សហគមន៍ចំពោះបណ្តាគំរោងការវិនិយោគ - ảnh 1
សមាជិកសភាផ្តល់មតិទៅលើច្បាប់វិនិយោគសាធារណៈ
 (រូបថតៈ​vov.vn )

        ផ្តល់មតិក្នុងពង្រាងច្បាប់នេះ មតិជាច្រើនបានស្នើរថា ពង្រាងច្បាប់គប្បី​បំ
ពេញបន្ថែមបែបបទ យន្តការឃ្លាំមើលរបស់សហគមន៍ ចំពោះបណ្តាគំរោងការ
វិនិយោគ សំដៅពង្រឹងទំនុកទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះបក្ស។ សមាជិកសភាខេត្ត
Quang Nam លោក Ngo Van Minh បានលើកមតិថា៖

        "ខ្ញុំស្នើរថា គប្បីកំណត់ដ៍តឹងរឹងនិងល្អជាងទៀត មិនគ្រាន់តែរណសិរ្សមាតុ
ភូមិវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបណ្តាអង្គការនយោបាយផ្សេងៗទៀត"។

        អញ្ជើញផ្តល់មតិក្នុងខ្លឹមសារនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Nguyen
Sinh Hung ស្នើគណៈកម្មធិការចងក្រងទទួលយកមតិយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ របស់សមា
ជិកសមាជិក ដើម្បីពង្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តស្របនឹងរដ្ឋធម្ម នុញប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាព៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ