បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរវាងគោលនយោបាយសារពើព័ន្ធជាមួយគោលនយោបាយរូបីយវត្ថុដើម្បីរក្សារស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច

 
បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពរវាងគោលនយោបាយសារពើព័ន្ធជាមួយគោលនយោបាយរូបីយវត្ថុដើម្បីរក្សារស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung (http://www.mof.gov.vn/)

(VOV)_ថ្លែងមតិនៅក្នុងសន្និសីទ Online ​ទូទាំងប្រទេស​អំពី​ការបូកសរុបការងារ
ឆ្នាំ  ២០១៣ និងការលាតត្រដាងអនុវត្តភារកិច្ចសំរាប់ ឆ្នាំ ​២០១៤ ដោយក្រសួងហិរញ្ញ
វត្ថុ  នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ធ្នូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Tan Dung បានវាយ​
តំលៃ​ខ្ពស់ចំពោះការដែលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាតំបន់នានា បានខំប្រឺងប្រែងឆ្លងកាត់ លើរាល់ការលំបាក់សាកល្បង និងទទួលបានលទ្ធផលសកម្មជាច្រើន រួម​ចំណែក ដ៏សែនសំខាន់ ក្នុងការអភវិឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមរួមរបស់ប្រទេសជាតិ នាឆ្នាំ ២០១៣។ ទន្ទឹមនឹងនោះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung ក៏បានលើកច្បាស់នូវរាល់កំហិត  ការលំបាកសាកល្បងដែលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុត្រូវជំនៈពុះពារ។ និងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ សំណូមពរសំរាប់ផ្នែកក្នុងឆ្នាំ២០១២៤។ នោះគឺគួបផ្សុំដ៏ស្អិតរមួតជាមយយផ្នែកនានា
ក្នុងការ ចាត់ចែងគោលនយោបាយសារពើព័ន្ធ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូសបញ្ជាក់ថា៖

          “ ត្រូវរួមសហការអនុវត្តគោលនយោបាយ​សាពើព័ន្ធ ​និង​គោលនយោបាយរូបីយ
វត្ថុ  ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្កើនស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ធានាសន្តិសុខ  ហិរញ្ញវត្ថុរូបីយវត្ថុរបស់ប្រទេសជាតិ រួមចំណែកដោះស្រាយការលំបាកអោយផលិត
កម្ម អាជីវកម្ម …។ល៕” 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ