បញ្ហាសមុទ្រខាងកើតជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងកិច្ចសន្ទនា Shangri La

(VOVworld)-កិច្ចសន្ទនា Shangri La បានបិទបញ្ចប់នាថ្ងៃទី៥មិថុនា បន្ទាប់ពីការ
 ពិភាគ្សាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនដែលបានប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី៣ដល់ថ្ងៃទី៥មិថុនា។
តំណាងជាង៦០០នាក់មកពី៣០ប្រទេសក្នុងនិងក្រៅតំបន់ បានដំណើរការជំនួប
ពិភាគ្សាយ៉ាងផុលផុសដែលផ្តោតសំខាន់លើប្រធានបទចំនួន៤ គឺ ត្រួតពិនិត្យលើ
ការ ប្រកួតប្រជែងផ្នែកយោធានៅទ្វីបអាស៊ី ការសាកល្បងក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ
តាមគោលដៅសន្តិសុខរួម និងបង្កើតគោលនយោបាយការពារជាតិតាម ដំណាក់
កាលនីមួយៗ។ បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិបទដែលស្ថានភាពនៅសមុទ្រខាង កើតកំពុង
មានបម្រែបម្រួលយ៉ាងស្មុគស្មាញ​ដោយសារចិនបានអនុវត្តរាល់សកម្ម ភាពពូនជ្រុំ
លើកោះមួយចំនួនដែលខ្លួនទន្ទ្រានកាន់កាប់ខុសច្បាប់នោះ តំណាង ចូលរួមកិច្ច
សន្ទនា Shangri La លើកនេះបានចំណាយពេលជាច្រើន សម្រាប់ ពិភាគ្សាលើខ្លឹម
មួយចំនួនទាក់ទិនទៅនឹងសមុទ្រខាងកើតផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ