បណ្ដាកិច្ចប្រជុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទ SOM 2

(VOVWORLD) - សន្និសីទលើកទី២ បណ្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់( SOM 2) APEC និងបណ្ដាកិច្ចប្រជុំទាក់ទិននានា កំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយ។ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារាប់សិប បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងថ្ងៃទី១១ឧសភា ដោយប្រមូលផ្តុំពិភកសាអំពីវិស័យជាច្រើន ដែលក្នុងនោះលេចធ្លោបំផុតគឺវិស័យលើកកំពស់គុណភាពប្រភពធនធានមនុស្សក្នុងសម័យឌីជីថល។
បណ្ដាកិច្ចប្រជុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទ SOM 2 - ảnh 1បណ្ដាកិច្ចប្រជុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទ SOM 2 

          (VOV)_ សន្និសីទលើកទី២ បណ្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់( SOM 2) APEC និងបណ្ដាកិច្ចប្រជុំទាក់ទិននានា កំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយ។ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារាប់សិប បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងថ្ងៃទី១១ឧសភា ដោយប្រមូលផ្តុំពិភកសាអំពីវិស័យជាច្រើន ដែលក្នុងនោះលេចធ្លោបំផុតគឺវិស័យលើកកំពស់គុណភាពប្រភពធនធានមនុស្សក្នុងសម័យឌីជីថល។

          នៅក្នុងសិក្ខាសាលា ក្រមការងារស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រភពធនធានមនុស្ស សិក្ខាសាលាព័ត៌មាន ស្តីអំពីទីផ្សារពលករ ក្នុងសម័យឌីជីថល ដោយក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការ និងសង្គមកិច្ចរបស់វៀតណាមជាអធិបតី អង្គសន្និសីទបានអះអាងថាទីផ្សារពលកម្ម ការងារធ្វើកំពុងមានបំរ៉ែបំរួលជាច្រើន បណ្ដាខឿនសេដ្ឋកិច្ច APEC កំពុងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើន។ លោកស្រី Le Kim Dung ប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ច បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

          “ បណ្ដាសមាជិកខឿនសេដ្ឋកិច្ច APEC នឹងរួមគ្នាចែករំលែកគោលនយោបាយ ស្ដីអំពីសុខុមាភាពសង្គម។ តាមរយៈសិក្ខាសាលានេះ វៀតណាមសង្ឃឹមថាអាចមានកម្មវិធីធ្វើសកម្មមួយ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុង APEC ក្នុងអនាគត អំពីការងារធ្វើ ទីផ្សារពលកម្ម បណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវះ សុខុមាលភាពសង្គម៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ