បណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពអាជីវកម្មបន្តជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅភាគកណ្ដាលវៀតណាមជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃខ្យល់ព្យុះ

បណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពអាជីវកម្មបន្តជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅភាគកណ្ដាលវៀតណាមជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃខ្យល់ព្យុះ - ảnh 1
បណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពអាជីវកម្មបន្តជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅភាគកណ្ដាលវៀតណាម
ជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃខ្យល់ព្យុះ

           (VOV)_បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែននិងធនាគារវិនយោគនិង
អភិវឌ្ឍន៍វៀតណាម (BIDV) បានប្រគល់ជូនទឹកប្រាក់ចំនួនជិត ៦​ពាន់លានដុង
សំរាប់ខេត្ត Quang Binh ដើម្បីជំនះពុះពារលើផលវិបាក​ដោយខ្យល់ព្យុះ Wutip
បណ្ដាលឡើង។ អគ្គស្នងការទី២​ ក្រសួង​ការពារប្រទេស បានប្រគល់ជូនទឹក ប្រាក់ចំនួន ២០លានដុងសំរាប់​ជនរង្គ្រោះនៅបណ្ដាតំបន់ត្រូវរងផលបះពាល់ដ៏
ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងខេត្ត Quang Binh។ ក្នុងបេលនោះ ខេត្ត Kien Giang បានជួយជ្រោម
ជ្រែង​ទឹកប្រាក់ចំនួន ២០០លានដុង​សំរាប់ខេត្តចំនួន៣នៅភាគកណ្ដាល​វៀតណាមជំនះពុះពារលើផលវិបាកដោយខ្យល់ព្យុះ Wutip ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ