បារាំងបំពេញបន្ថែមមនុស្សចំនួន៨០០នាក់ប្រឆាំងភេរវកម្ម

បារាំងបំពេញបន្ថែមមនុស្សចំនួន៨០០នាក់ប្រឆាំងភេរវកម្ម - ảnh 1
បារាំងបំពេញបន្ថែមមនុស្សចំនួន៨០០នាក់ប្រឆាំងភេរវកម្ម

(VOV)_ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Francois Hollande នាថ្ងៃ ទី៦ មេសា បាន
ប្រកាសថា៖ជ្រើសរើសបន្ថែមមនុស្សចំនួន៨០០នាក់ចូលក្នុងក្រសួងការពារជាតិ
ដើម្បីជំរុញខ្លាំងសន្តិសុខ បង្ការប្រឆាំងភេរវកម្ម។ ថ្លែងមតិនៅគណៈ កម្មាធិការការ
ពារជាតិនិងសន្តិសុខ ប្រធានាធិបតី​ លោក Francois Hollande បានសម្រេចចិត្តជំរុញ
ខ្លាំងបណ្ដាអង្គការទទួលបន្ទុកសន្តិសុខ ជាពិសេសគឺបណ្ដាស្ថាប័នការពារសន្តិសុខ
បណ្ដាញអ៊ីនធឺណែត។ ទោះបីជាមិនជូន ដំណឹងអំពីខ្ទង់ចំណាយដើម្បីជំរុញសន្តិ
សុខក្តី ប៉ុន្តែលោកក៏បានអោយដឹងថា៖ ការផ្តល់ថវិកាសំរាប់យុទ្ធនាការនិងសម្ភារះ
នានាក៏បានបង្កើនបន្ថែមដែរ។ បារាំងបានចាប់ផ្តើមផែនការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកការ
ពារជាតិក្នុងដំណាក់កាល  ២០១៥-២០១៩ហើយក្តី ប៉ុន្តែបរិមាណបុគ្គលិកសន្តិសុខ
 និងកងទ័ពបំរើភារកិច្ច បង្ការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅមាន៩០០០នាក់ដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ