ប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីពអំពាវនាវកិច្ចសន្ទនាជាមួយភាគីប្រឆំាង

ប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីពអំពាវនាវកិច្ចសន្ទនាជាមួយភាគីប្រឆំាង - ảnh 1
ប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីព Mohamed Morsi (រូបថតៈ Internet)


(VOV)-នាយប់ថ្ងៃទី៦ធ្នូចំពោះមុខគ្រោះវិបត្តិនយោបាយទាក់ទិនដល់សេចក្តីពង្រាង
រដ្ឋធម្មនុញរិករាលដាល ប្រធានាធិបតី Mohamed Morsi បានអំពាវនាវ កម្លាំងនយោ
បាយទាំងស្រុង​ចូលរួមការសន្ទនានាថ្ងៃទី៨ធ្នូ សំដៅស្វែងរកដំ ណោះស្រាយ
“សង្គ្រោះប្រទេសជាតិ” ទន្ទឹមនឹងនោះ ពិភាគ្សាអំពីសំណើការ បន្តនៃការបោះ
ប្រជាមតិ។បន្ទាប់ពីសេចក្តីប្រកាសនេះ ចលនា “ថ្ងៃទី៦ខែមេសា” ជាកម្លាំង១ដែលចូលរួមសកម្មក្នុងការបណ្តាបាតុកម្មប្រឆំាងជំទាស់ក្នុងរយៈ

ពេល២សប្តាហ៌កន្លងទៅ បានប្រកាសបដិសេធ សំណើរពោលខាងលើរបស់ ប្រធានាធិបតី Morsi ទន្ទឹមនឹងនោះ អំពាវនាវរៀបចំបាតុកម្មថ្មីមួយមានឈ្មោះ ថា “កាតក្រហម” ក្នុងថ្ងៃទី៧ធ្នូ។ មុននោះ បាតុករតរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំ ជិតវិមានប្រធានាធិបតីនិងស្រែកបដាទាមទារផ្តួលរលំរបបផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ