ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមជួបមុខជាមួយប្រធានសហជីពគំរូនៅមូលដ្ឋានចំនួន ៨៥ រូប


ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមជួបមុខជាមួយប្រធានសហជីពគំរូនៅមូលដ្ឋានចំនួន ៨៥ រូប - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមជួបមុខជាមួយប្រធានសហជីពគំរូនៅមូលដ្ឋានចំនួន ៨៥ រូប
(Image: nhandan.vn)

(VOVworld) – ក្នុងរំលឹកខួបអុនស្សារវរីយ៍លើកទី ៨៥ នៃទិវាបង្កើតអង្គការ
សហជីព វៀតណាម នាថ្ងៃទី ២៨ កក្កដា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Truong
Tan Sang បានជួបមុខជាមួយប្រធានសហជីពគំរូនៅមូលដ្ឋានចំនួន ៨៥ រូប
ក្នុងឱកាសចូលរួម សន្និសីទលើកដម្កើងនិងស្ងើចសរសើរបណ្ដាប្រធាន
សហជីពនៅមូលដ្ឋនគំរូឆ្នាំ ២០១៤ នៅទីក្រុងហាណូយ។ ប្រធានរដ្ឋ Truong
Tan Sang បានអះអាងថា​៖ បក្សរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដល់ការអភិវឌ្ឍន៍
របស់ពលករនិងសហជីព។ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
អ្នកធ្វើការងារនៅមូលដ្ឋាន និយាយរួម និង សហជីព និយាយដោយឡែក មានភារកិច្ចដ៏សែនសំខាន់និងធ្ងន់ធ្ងរដែលទាមទាឲ្យមានទឹកចិត្ត ស្មារតី
ដើម្បីសមូហភាព។ កម្មាភិបាលសហជីពត្រូវចេះឃោនាតស៊ូដើម្បីការពារ សិទ្ធិផលប្រយោជន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រជាពលករនិងអ្នកប្រើប្រាស់ពលកម្ម
ដើម្បី ការអភិវឌ្ឍន៍រួមរបស់ប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ