ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមទៅបំពេញការងារនៅឃុំ Tan Trao ខែត្រ Tuyen Quang

                   

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមទៅបំពេញការងារនៅឃុំ Tan Trao ខែត្រ Tuyen Quang - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋសភា លោកNguyen Sinh Hung (រូបថត​Internet)

Vovworld-ព្រឹកថ្ងៃទី២៩មិនាប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Nguyen Sinh Hung ទៅបំពេញការងារនិងត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីកសាងជនបទថ្មីនៅ ឃុំ Tan Traoស្រុក
Son Duong ខែត្រ Tuyen Quang។ក្នុងពិធីជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនិង
ថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកនិងខេត្តនៅទីនេះ លោកNguyen Sinh Hungបានស្នើរឲ្យបក្សភាគ
រដ្ឋអំណាចគ្រ់ជាន់ថ្នាក់និងអ្នកបោះឆ្នោតឃុំ Tan Traoម្ចាស់ការឈានទៅមុខដើម្បី
អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើកកំពស់ជីវភាពរស់នៅនៅមូលដ្ឋាន។

លោកNguyen Sinh Hungនិងក្រុមការងារនៃរដ្ឋសភាវៀតណាមបានមកអុធធូបនៅ
ខ្ទម Na Lua-​ជាកន្លែងដែលលោកប្រធាន​ហូជីមិញធ្លាបរស់នៅនិងធ្វើការមុននេះនិង
ទៅទស្សនាមួលដ្ឋាមមួយចំនួនទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ