ប្រធានរដ្ឋ Truong Tan Sang អញ្ចើញចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី៣-ABAC 2012

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ កក្កដា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្រុមប្រឹក្សារអង្គភាព​អាជីវកម្ម ​APEC  បាន បើកសម័យប្រជុំលើកទី ៣ - ABAC 2012។ ប្រធានបទនៃ   ABAC 2012 នេះគឺ ៖ គោល
បំណង​​ក្លាយទៅជា ការពិតជាក់ស្ដែង។ នេះគឺជាសម័យប្រជុំ សំខាន់ សំដៅសុក្រិដ្ឋ បណ្ដារបាយការណ៍ និងត្រៀមរៀបចំអោយខ្លឹមសារដែល ABAC ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ
 APEC ក្នុងការជួបសន្ទនាមួយ នៅរុស្ស៊ី ក្នុងរយះពេលខាងមុខ។ ថ្លែងមតិនៅក្នុងឱកាស នេះ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម Truong Tan Sang  បានគូសបញ្ជាក់ថា៖ យើងខ្ញុំគាំទ្រការដែល
APEC ដើរតតួនាទីសំខាន់ ក្នុងការសេរីពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ធានាសន្តិសុខ និងសន្តិភាពក្នុងតំបន់ ដើម្បីឈានទៅទទួលបាន បណ្ដាគោលដៅ និងទស្សនវិស័យ
ក្នុងតំបន់ និងសេរីពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វីក៕

ប្រធានរដ្ឋ Truong Tan Sang អញ្ចើញចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី៣-ABAC 2012 - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម Truong Tan Sang ̣(https://tintuchangngay4)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ