ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីច្នៃប្រឌិតដើម្បីចាប់បង្កើតអាជីពក្នុងកសិកម្មប្រកបដោយជោគជ័យ

ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីច្នៃប្រឌិតដើម្បីចាប់បង្កើតអាជីពក្នុងកសិកម្មប្រកបដោយជោគជ័យ - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃវេទិកានេះ

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ធ្នូ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ សភាពាណិជ្ជកម្មនិង
ឧស្សាហកម្មវៀតណាម (VCCI) នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារសហគ្រាសបាន សហ
ការជាមួយវិទ្យាស្ថានកសិកម្មវៀតណាមរៀបចំវេទិកាក្រោមប្រធានបទ “កសាង
អេកូឡូស៊ីចាប់បង្កើតអាជីពនិងផ្លាស់ប្ដូរថ្មីច្នៃប្រឌិតក្នុងវិស័យកសិកម្ម”។ថ្លែងមតិនៅ
ទីនេះ ប្រធាន VCCI លោក Vu Tien Loc ចាត់ទុកថា៖
“ចាំបាច់ត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីអង្គភាពអាជីវកម្មចាប់បង្កើតអាជីព
អាចទាក់ទងជាមួយនឹងទីផ្សារ។ត្រូវផ្គត់ផ្គង់ប្រភពធនធានមនុស្សមានគុណភាព
ខ្ពស់ ជូនអង្គភាពអាជីវកម្មចាប់បង្កើតអាជីព។បន្ទាប់នោះគឺត្រូវមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
​ កសាង ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តដើម្បីអង្គភាពអាជីវកម្មចាប់បង្កើតអាជីពហ៊ានវិនិយោគ
ទៅក្នុង វិស័យកសិកម្ម”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ