ពិធីប្រគល់រង្វាន់ សៀវភៅជាតិលើកទី ២៖ ពង្រីកតម្លៃចំណេះដឹង និងវប្បធម៌​ក្នុងជីរភាព​រស់នៅក្នុងសង្គម

(VOVWORLD) -ពិធីប្រគល់រង្វាន់សៀវភៅជាតិត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីឆ្នាំ ២០១៨ មក ដោយអះអាងនូវតម្លៃរបស់សៀវភៅចំពោះជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គម លើកទឹកចិត្ត និងលើកតម្កើងអ្នកនិពន្ធ អ្នកបកប្រែសៀវភៅ អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ អ្នកប្រមូល រោងបោះពុម្ពផ្សាយ និងអង្គភាពផលិតសៀវភៅនានាផងដែរ។
ពិធីប្រគល់រង្វាន់ សៀវភៅជាតិលើកទី ២៖ ពង្រីកតម្លៃចំណេះដឹង និងវប្បធម៌​ក្នុងជីរភាព​រស់នៅក្នុងសង្គម - ảnh 1ពិធីប្រគល់រង្វាន់ សៀវភៅជាតិលើកទី ២៖ ពង្រីកតម្លៃចំណេះដឹង និងវប្បធម៌ក្នុងជីរភាពរស់នៅក្នុងសង្គម (រូបថត៖ TTXVN) 

នាយប់ថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមបោះពុម្ពផ្សាយវៀតណាម និងក្រុមប្រឹក្សារង្វាន់សៀវភៅជាតិបានរៀបចំពិធី ប្រគល់រង្វាន់ សៀវភៅជាតិលើកទី ២។ នៅក្នុងពិធីនេះ គណៈចាត់តាំងបានប្រគល់រង្វាន់ A ចំនួន ២ រង្វាន់ រង្វាន់  B ចំនួន ១៣ រង្វាន់ និងរង្វាន់ C ចំនួន១២ រង្វាន់។

អញ្ជើញថ្លែងនៅទីនេះ លោក Vu Van Thuong ប្រធានគណកម្មាធិការឃោសនាអប់រំបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ពិធីប្រគល់រង្វាន់សៀវភៅជាតិត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីឆ្នាំ ២០១៨ មក ដោយអះអាងនូវតម្លៃរបស់សៀវភៅចំពោះជីវភាពរស់នៅក្នុងសង្គម លើកទឹកចិត្ត និងលើកតម្កើងអ្នកនិពន្ធ អ្នកបកប្រែសៀវភៅ អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ អ្នកប្រមូល រោងបោះពុម្ពផ្សាយ និងអង្គភាពផលិតសៀវភៅនានាផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ