ភាគីប្រឆាំងនៅស៊ីរីមានការទទួលខុសត្រូវប្រវតិ្តសាស្ត្រក្នុងការបញ្ចប់ជំលោះ


ភាគីប្រឆាំងនៅស៊ីរីមានការទទួលខុសត្រូវប្រវតិ្តសាស្ត្រក្នុងការបញ្ចប់ជំលោះ   - ảnh 1
ភាគីប្រឆាំងនៅស៊ីរីមានការទទួលខុសត្រូវប្រវតិ្តសាស្ត្រក្នុងការបញ្ចប់ជំលោះ (VNA)

(VOVworld) – បេកជនពិសេស អ.ស.ប. ទទួលបន្ទុកបញ្ហាស៊ីរី លោក Staffan de
Mitsura នាថ្ងៃទី ២៣ កុម្ភៈ បានដាស់តឿនភាគីប្រឆាំងនៅស៊ីរីមានការទទួលខុស
 ត្រូវ «ប្រវតិ្តសាស្ត្រ» ក្នុងការខំប្រឹងប្រែងបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានអូសបន្លាយក្នុង
រយៈពេល ៦ ឆ្នាំកន្លងទៅនៅប្រទេសមជ្ឈឹមបូព៌ារនេះ។ ការអំពាវនាវពោលខាង
លើត្រូវបាននាំចេញនៅវង់ចរចារលើកទី ៤ នៅទីក្រុង Geneva ស្វីស។ លោក
 Mitsura ក៏បានក្រឹនរំលើកថា៖ លោកមិនរង់ចាំភាពអស្ចារ្យណាក្នុងវង់ចរចារ
 លើកនេះក្នុងពេលដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងភារកិច្ចដ៏ស្មុគស្មាញនោះឡើយ។
លោក​សង្កត់ធ្ងន់ទៀតថា៖ បណ្ដាជំនួបទ្វេភាគីនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី
២៤ កុម្ភៈសំដៅកសាងរបៀបនិងខ្លឹមសារនៃការចរចារក៏ដូចបង្កើតផែនការ
ការងារផងដែរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ