មានអង្គភាពអាជីវកម្មនាំចេញចំនួនជាង៣០០មានកិត្យានុភាពក្នុងឆ្នាំ២០១១

មានអង្គភាពអាជីវកម្មនាំចេញចំនួនជាង៣០០មានកិត្យានុភាពក្នុងឆ្នាំ២០១១ - ảnh 1
រូបថតៈ Internet

(VOV)-នាព្រឹកថ្ងៃទី ៨មិថុនានៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មវៀត ណាមបានប្រកាសបញ្ជីរាយនាម “អង្គភាពអាជីវកម្មនាំចេញមានកិត្យានុ ភាពក្នុងឆ្នាំ
២០១១”។ តាមនោះ អង្គភាពអាជីវកម្មចំនួនជិត ៣០០ ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរាយ
នាម សុទ្ធតែជាបណ្តាអង្គភាពអាជីវកម្មមានស្នាដៃនាំចេញ ឆ្នើមដោយ មុខទំនិញ
ដូចជា អង្ករ ស្វាយចន្ទីរ កាហ្វេ តែ តម្បាញ់កាត់ដេជាដើម។  ជាមួយកម្មវិធីនេះ
ក្រសួងឧស្សាហ ណាណិជ្ជកម្មមានគោលបំណងចង់ឲ្យ បណ្តាអង្គភាពអាជីវកម្មនាំ ចេញមានកិត្យានុភាពវៀតណាម នឹងបន្តការខំប្រឹង ប្រែងដើម្បីអះអាងនូវ តួនាទី និងកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួនក្នុងសហគមន៌អង្គភាពអាជីវកម្មពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ