មីយ៉ាន់ម៉ាកំណត់បេក្ខជនចុងក្រោយចំនួន ៣ រូបដែលចូលរួមការបោះឆ្នោត ប្រធានាធិបតី

មីយ៉ាន់ម៉ាកំណត់បេក្ខជនចុងក្រោយចំនួន ៣ រូបដែលចូលរួមការបោះឆ្នោត ប្រធានាធិបតី - ảnh 1
មីយ៉ាន់ម៉ាកំណត់បេក្ខជនចុងក្រោយចំនួន ៣ រូបដែលចូលរួមការបោះឆ្នោត ប្រធានាធិបតី
(Image: VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១១ មិនា សភាជាន់ទាបមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលស្គាល់
លោក  Htin Kaw សមាជិកនៃគណៈបក្សសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
 (NLD) គឺជាបេក្ខជនមួយក្នុងចំណោមបេក្ខជនចុងក្រោយចំនួន ៣ រូបចូល
 រួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះ។ នាថ្ងៃដដែល ព្រឹទ្ធសភាមី
យ៉ាន់ ម៉ាបានជ្រើសតាំងលោក Henry Van Htee Yu សមាជិកនៃគណៈបក្ស
NLD ធ្វើជាបេក្ខជនទី ២ ដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី។ បេក្ខជនទី
 ៣ គឺ Myint Swe សមាជិកនៃក្រុមតំណាងកងទ័ពក្នុងរដ្ឋសភាសហព័ន្ធ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ