យុវជននិងនិស្សិតវៀតណាមនៅឆែក ជំរុញកិការធ្វើសមាហរណកម្ម

យុវជននិងនិស្សិតវៀតណាមនៅឆែក ជំរុញកិការធ្វើសមាហរណកម្ម - ảnh 1
យុវជននិងនិស្សិតវៀតណាមនៅឆែក ជំរុញកិការធ្វើសមាហរណកម្ម

          (VOV)_សមាគមយុវជននិងនិស្សិតវៀតណាមនៅសាធារណរដ្ឋឆែក នឹង​
បង្កើនការរៀបចំសកម្មភាពសហគមន៍ជាក់ស្ដែង សំរាប់ជួយឧបត្ថម្ភជំនាន់វ័យ​ក្មេងវៀតណាម ធ្វើសមាហរណកម្មស៊ីជំរៅជាង នៅប្រទេសសាមីផង និងឆ្ពោះ
ទៅស្រុកកំណើត។ នេះគឺជាគោលដៅស្នូល ក្នុងមហាសន្និបាតសមាគមយុវ​ជន-និស្សិតវៀតណាម នៅសាធារណរដ្ឋឆែកលើកទី៦ ត្រូវបានប្រារព្វឡើង​នាថ្ងៃទី១៩ 
ធ្នូ នៅទីក្រុង Praha។

          សមាគមយុវជន និស្សិតវៀតណាម នៅសាធារណរដ្ឋឆែក ត្រូវបានរដ្ឋ​អំ
ណាចឆែកទទួលស្គាល់ នាខែតុលាឆ្នាំ ២០១៥។ នាបច្ចុប្បន្ន សមាគមនេះ​មាន
សាខាចំនួន៨ ធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់៨ នៃខេត្ត ទីក្រុងចំនួន១៤ របស់ឆែក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ