រក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទទួលនិងហួសពីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម


រក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទទួលនិងហួសពីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម - ảnh 1
រក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទទួលនិងហួសពីគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម (VNP)

        Vovworld-នារសៀលថ្ងៃទី២៥សីហានៅទីស្ដីការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី​
វៀតណាមលោក Nguyen Tan Dung បានធ្វើអធិបតីភាពកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋាភិបាល
និងក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនវាយតំលៃអំពីបំរ៉ែបំរួលនៃសេដ្ឋកិច្ច
ពិភពលោកជាពេលកន្លងទៅដែលជះឥទ្ធិពលដល់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម។ ថ្លែង
មតិសន្និដ្ឋានកិច្ចប្រជុំ នាយករដ្ឋមន្ត្រិលោក​ Nguyen Tan Dung បានចាត់ទុកថា
សេដ្ឋកិច្ចដំបន់និងពិភពលោកកំពុងមានបំរ៉ែបំរួលពិបាក​ព្យាករណ៍និងជះឥទ្ធិពល
ដល់វៀតណាម។ ​លោក Nguyen Tan Dung បានបញ្ជា​ឲ្យក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច
បន្តតាមដានជាប់បំរ៉ែបំរួលស្ថានភាព វិភាគ​ព្យាករណ៍នាំចេញដំណោះស្រាយទាន់
ពេលវេលាសមស្របរាប់ទាំងក្នុងករណី​អាក្រកបំផុត។

        ដោយស្មារតីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung បានសំណូមពរ​ក្រសួង​​ស្ថាប័ន
ប្តេជ្ញាគោលដៅគ្រប់គ្រងដែលបានដាក់ចេញ ក្នុងនោះយកការ​ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
ជាគោលដៅខ្ពស់បំផុត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ