រដ្ឋធានីបារីស(បារាំង)ចាប់ផ្តើមទទួលភ្ញៀវទេសចរមកចូលរួម EURO 2016

រដ្ឋធានីបារីស(បារាំង)ចាប់ផ្តើមទទួលភ្ញៀវទេសចរមកចូលរួម EURO 2016 - ảnh 1
រដ្ឋធានីបារីស(បារាំង)ចាប់ផ្តើមទទួលភ្ញៀវទេសចរមកចូលរួម EURO 2016

(VOV)_​រដ្ឋអំណាចទីក្រុងបារីស(បារាំង) នាថ្ងៃទី២មេសាបានចាប់ផ្តើម​​​សកម្ម
ភាពអបអរសាទរភ្ញៀវទេសចរមកចូលរួមបណ្ដាការប្រកួតនៃវង់​ផ្តាច់ព្រាត់បាល់ទាត់
ទ្វីបអឺរ៉ុប ២០១៦(EURO ២០១៦) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅបារាំង​ចាប់ពីថ្ងៃទី១០មិថុ
នាដល់ថ្ងៃទី១០កក្កដា ដោយពិធីបង្ហាញមុខអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ចំនួន ៥០០នាក់ និងបើក
សម្ពោធន៍សួនឧទ្យានកីឡាបារីស។ ក្នុងរយៈពេលមានការប្រកួត បណ្ដាអ្នកស្ម័គ្រ
ចិត្តនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកទទួល ណែនាំ និងជួយឧបត្ថម្ភភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់សំខាន់ៗ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ