រុស្ស៊ីនិង Belarus ចុះហត្ថលេខាលើរាល់កិច្ច ព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋចំរុះ

រុស្ស៊ីនិង Belarus ចុះហត្ថលេខាលើរាល់កិច្ច ព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋចំរុះ - ảnh 1
រុស្ស៊ីនិង Belarus បានចុះហត្ថលេខាលើរាល់កិច្ច ព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋចំរុះ (Image: Vietnam+)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៥ ធ្នូ រុស្ស៊ីនិង Belarus បានចុះហត្ថលេខាលើរាល់កិច្ច ព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋចំរុះនៅកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ កំពូលនៃរដ្ឋចំរុះរវាងរុស្ស៊ីនិង Belarus នៅទីក្រុងមូស្គូ ក្រោមការធ្វើអាធិបតីរបស់
 ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin និងសមភាគី Belarus  លោក Alexander
Lukashenko។ ក្នុងចំណោមឯកសារសហប្រតិបត្តិការលើកនេះមានកិច្ចព្រមព្រៀង
អន្តររដ្ឋាភិបាលអំពី “ការអនុវត្តកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសយោធារវាង
សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងសាធារណៈរដ្ឋ Belarus ដល់ឆ្នាំ ២០២០” កិច្ចព្រមព្រៀង “សហប្រតិបត្តតិការលើវិស័យធានាសន្តិសុខព័ត៌មានអន្តរជាតិ” ជាដើម។ ភាគី
ទាំង ២ ក៏បានអនុម័តលើឯកសាររដ្ឋចំរុះចំនួន ១៤ ផ្សេងទៀត ដូចជា ថវិការរដ្ឋ
ឆ្នាំ ២០១៤ កម្មវិធីធ្វើសកម្មភាពក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេស ២០១៤ -
២០១៥ ។ល។៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ