រស្ស៊ី-អ៊ីរ៉ង់មានប្រតិកម្មចំពោះការដែល សហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចហាមឃាត់ការទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់។

មានប្រតិកម្មចំពោះការដែល​ សហភាព​អឺរ៉ុប​សម្រេចហាមឃាត់​
ការ​ទិញ​ប្រេង​ពី​អ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស រស្ស៊ី​ Sergei Lavrov នាថ្ងៃ
ទី២៣មករាបាន​ចាត់ទុកថាបណ្តាបទដាក់ទណ្ឌកម្មដោយឯកតោ
ភាគីមិនជួយដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់​ Teheran ទេ។
 រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស  Sergei Lavrov អះអាងទៀតថា​ រស្ស៊ី​បន្តការ
ពារអ៊ីរ៉ង់ចំពោះមុខរាល់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទាក់ទិនដល់
កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនៃប្រទេសនេះក្នុងពេលនោះបណ្តាសមាជិក
សភាអ៊ីរ៉ង់បាននាំចេញការគំរាមកំហែងជាថ្មីម្តងទៀតថា​​ អាចបិទ
ច្រកសមុទ្រ​ Hormuz។ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសថា ការដែល​
 សហភាព​អឺរ៉ុប​សម្រេចហាមឃាត់​ការ​ទិញ​ប្រេង​ពី​អ៊ីរ៉ង់គឺមិនយុត្តិ
ធម៏នឹងទទួលបរាជ័យ។នាថ្ងៃទី២៣មករាដដែលអាមេរិកក៍បាន
អនុវត្តរាល់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះធនាគារ​ Tejarat - ធនាគារ​
ធំទី៣​របស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ