វៀតណាមចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ជលផលសកលនៅ Brussels ២០១៤

វៀតណាមចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ជលផលសកលនៅ Brussels ២០១៤ - ảnh 1
ស្តង់ទំនិញរបស់វៀតណាមទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ភ្ញៀវជាច្រើនកុះករ
(រូបថត៖ Đỗ Hưng/Vietnam+)


(VOVworld)-អង្គភាពចំនួន២៣ចំណុះសម្ព័ន្ធសមាគមកែច្នៃនិងនាំចេញជលផលវៀត
ណាម( VASEPនិងអគ្គនាយកដ្ឋានជលផលនិងសម្ព័ន្ធសមាគមត្រីប្រា-បាសាវៀត
ណាមបានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ជលផលសកលក្រុងBrussels ២០១៤។ ស្តង់ទំ
និញវៀតណាមបានទាក់ទាញភ្ញៀវមកទស្សនាជាច្រើនកុះករ។ អង្គភាពជួរមុខអំពី
ការនាំចេញត្រូស្បែករអិលចំនួន៣ គឺ Vinh Hoang, Hung Vuong និង Nam Viet បាន
ឧទ្ទេសនាមអំពីផលិតផលធ្វើពី ត្រីប្រានិងត្រីបាសាជាច្រើន ដែលត្រូវបានមិត្តភក្តិ
អន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់។  ក្នុងឱកាសនេះដែរ បណ្តាអង្គភាពអាជីវកម្មក៏បាន ដំណើរ
ការសកម្មភាពពន្លឿនពាណិជ្ជកម្មសំដៅផ្សព្វផ្សាយអំពីផ្នែកជលផល វៀតណាម
ទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ