វៀតណាមចូលរួមសន្និសីទលើកទិ៩នៃក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៏សេដ្ឋកិច្ច អាស៊ាន

Vovworld-រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហពាណីជ្ជកម្មវៀតណាមលោក Vu Huy Hoang បានដឹកនាំគណះប្រតិភូវៀតណាមទៅចូលរួមសន្និសីទលើកទី៩នៃក្រុមប្រឹក្សា
សហគមន៏សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន(AEC)បានបើកនាថ្ងៃទី១០មេសានៅរដ្ឋធានី Banda
Seri Begawanប៊្រុយណេ។ក្នុងសន្និសីទលើកនេះដំណាងទាំងឡាយប្រមូលផ្តុំ
ពិភាក្សាអំពីការអនុវ​ត្តផែនការAECជាពិសេសគោលដៅ បង្កើត AECនាឆ្នាំ២០១៥
ព្រមទាំងបង្កើនសេវាកម្មនិងអ្នកជំនាញការឆ្លងដែនរវាងបណ្តាប្រទេសជាសមាជិក។នៅឱកាសនេះដែរដំណាងទាំងឡាយក៍ពិនិត្តមើលការវិវឌ្ឍន៍ ក្នុងដំណើរការចរចារ
កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់វិស័យក្នុងដំបន់(RCEP)តាំងពីពេលការផ្តើម
គំនិតនេះត្រូវបាននាំចេញកាលពីខែវិច្ចិកាឆ្នាំ២០១២មក​និងការអនុវ​ត្តផែនការមេ
ស្តីពិការតភ្ចាប់អាស៊ានទៀតផង។

លទ្ឋផលនិងសំណើរទាំងឡាយក្នុងសន្និសីទលើកនេះនឹងបានដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ
អាស៊ាននៅក្នុងសន្និសីទគំពូលអាស៊ានលើកទី២២ដែលគ្រោងដំណើរការពីថ្ងៃទី២២
ដល់ទី​២៤មេសាខាងមុខនៅប៊្រុយណេ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ