វៀតណាមនិងអ៊ីតាលីចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យសវនកម្ម

វៀតណាមនិងអ៊ីតាលីចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យសវនកម្ម - ảnh 1
វៀតណាមនិងអ៊ីតាលីចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យសវនកម្ម (TTXVN)

(VOV)_ពិថ្ងៃទី៥ដល់ថ្ងសទី៨ វិច្ឆិកា គណះប្រតិភូសវនកម្មជាតិវៀតណាម ដឹក
នាំដោយអគ្គសវនកម្មជាតិរង លោក Nguyen Quang Thanh បាន​មានដំណើរ បំពេញ ទស្សនកិច្ចធ្វើការជាមួយស្ថាប័នសវនកម្មអ៊ីតាលី ដើម្បី​ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ក្នុង វិស័យសវនកម្ម។ នៅក្នុងជំនួបធ្វើការ នាថ្ងៃទី៦ ​វិច្ឆិកា ភាគីទាំងពីរបានជូនដំណឹង  ផ្លាស់ប្តូរ និងចែករំលែកអំពីបណ្ដា​សមិទ្ធិ បទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យជំនាញ  កីដូចជា ការបង្កើត និងបង្កើន​ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នសវនកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយះ
ពេល​ខាងមុខនេះដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ