វៀតណាមនៅតែបន្តមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ឡើយ

(VOVWORLD) - រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមមានអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ សរុបចំនួន ១.០៦៩ នាក់អ្នកជំងឺចំនួន ៩៩១ នាក់ត្រូវបានប្រកាសជាសះស្បើយ ហើយមានអ្នកជំងឺ ៣៥ នាក់ត្រូវស្លាប់។

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ថា ចាប់ពីម៉ោង ១៨ ថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ដល់ម៉ោង ៦ ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា មិនមានករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ ឡើយ។

រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមមានអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ សរុបចំនួន ១.០៦៩ នាក់អ្នកជំងឺចំនួន ៩៩១ នាក់ត្រូវបានប្រកាសជាសះស្បើយ ហើយមានអ្នកជំងឺ ៣៥ នាក់ត្រូវស្លាប់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ