វៀតណាមបើកបន្ថែមស្ថាប័នដំណាងសេដ្ឋកិច្ចនៅអ៊ីតាលី

            

វៀតណាមបើកបន្ថែមស្ថាប័នដំណាងសេដ្ឋកិច្ចនៅអ៊ីតាលី - ảnh 1


Vovworld- ស្ថាប័នដំណាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមនឹងបានបើកនៅLombardyជា តំបន់សេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅអ៊ីតាលីនាឆ្នាំ២០១៤ខាងមុខ។ថ្លែងមតិជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមនៅអ៊ីតាលីលោក Nguyen Hoang Long   នា
ថ្ងៃទី២៥តុលាប្រធានតំបន់ Lombardy  លោកRoberto Maroni អះអាងនូវបំណងច​ង់
បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ច​និងអប់រំជាមួយវៀតណាម។ស្ថាប័នដំណាង
សេដ្ឋកិច្ចនៅLombardyមានការចូលរួមរបស់រដ្ឋអំណាចLombardy  រដ្ឋអំណាចMilan ​មជ្ឈដ្ឋានម្ចាស់ឧស្សាហកម្មតំបន់ Lombardia និងដំណាងសភាពាណិជ្ជកម្ម Milan៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ