វៀតណាម-ម៉ុងហ្គោលីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយុត្តិធម៌

វៀតណាម-ម៉ុងហ្គោលីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយុត្តិធម៌ - ảnh 1
វៀតណាម-ម៉ុងហ្គោលីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយុត្តិធម៌ (Image: Vietnam+)


(VOVworld) – នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ មេសា ប្រធានរដ្ឋ Truong Tan Sang បានទទួល ជួបសន្ទនាជាមួយប្រធានមហាអាយការអំតុលាកាម៉ុងហ្គោលី លោក Dorligjav
Dambii ដែលកំពុងមានដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅវៀតណាម។ ក្នុងការទទួល
ជួបសន្ទនាប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានសម្តែងការពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃការ
អនវុត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាប់ខ្ពស់រវាងស្ថាប័ន្ធនៃប្រទេសទាំង ២ ដែលបានចុះហត្ថ
លេខា នាឆ្នាំ ២០១៣។ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានអះអាងថា៖ ក្នុងគោលនយោ
បាយកិច្ចការបរទេស របស់ខ្លួនវៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចបើកទូលាយកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការជាមួយម៉ុង ហ្គោលី ក្នុងនោះមានវិស័យយុត្តិធម៌។ រីឯខ្លួនវិញ ប្រធានមហាអាយកអំតុលាកា ម៉ុងហ្គោលី លោក Dorligjav Dambii មានគោល
បំណងថា៖ ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋវៀតណាម បន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីភាគីទាំង ២ បង្កើននិងជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយុត្តិធម៌និយាយដោយ
ឡែកនិងលើវិស័យផ្សេងៗទៀតឲ្យបានខ្លាំងក្លា ថែមទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ