វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកាណាល់ទូរទស្សន៍ រដ្ឋសភាបារាំង

វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកាណាល់ទូរទស្សន៍ រដ្ឋសភាបារាំង - ảnh 1
អគ្គនាយកវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមលោក Nguyen Dang Tien ជួបធ្វើការ
ជាមួយអគ្គនាយក  LCP-AN Gérard Leclerc


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១១កក្កដា គណៈប្រតិភូនៃវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម ដឹកនាំ
ដោយអគ្គនាយកលោក Nguyen Dang Tien បានមានដំណើរទស្សនកិច្ចការងារ នៅកាណាល់ទូរទស្សន៍រដ្ឋសភាបារាំង​(LCP-AN)ទីក្រុងប៉ារីសរបស់បារាំង។
លោក Nguyen Dang Tien បានឲ្យដឹងថា ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍កាណាល់ ទូរទស្សន៍រដ្ឋសភានៅតែជាការងារមួយថ្មីម្មោងចំពោះវៀតណាម។ រីឯខ្លួន
វិញ អគ្គនាយក LCP-AN លោក Gérard Leclerc បានផ្លាស់ប្តូរអំពីគំរោងការ
ណ៍ថ្មីរបស់ខ្លួន ក្នុងការ បង្កើនលក្ខណៈអន្តរកម្មទៅវិញទៅមករវាងទស្សនិក
ជនជាមួយភ្ញៀវអញ្ជើញ និងអ្នកយកព័ត៌មាន ក្នុងបណ្តាកាណាល់ទូរទស្សន៍
​Online។ នេះជាព័ត៌មាន មានអត្ថប្រយោជន៍ដែលវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមអាច
យកធ្វើជាបទពិសោធន៍ ក្នុង ដំណើការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍កាណាល់
ទូរទស្សន៍រដ្ឋសភាវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ