សិក្ខាសាលា ទាក់ទាញការវិនិយោគនៅបណ្តាខែត្រឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្តាល

សិក្ខាសាលា ទាក់ទាញការវិនិយោគនៅបណ្តាខែត្រឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្តាល  - ảnh 1
​១ជ្រុងនៃមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម​ ​ Phu Tai -​(Image:Internet)
Vov- “បណ្តាខែត្រឆ្នេរសមុទ្រនៅភាគកណ្តាលត្រូវការមានជំហានប្រែប្រួល
យ៉ាងខ្លាំង នឹងរហ័សក្នុងការអភិវឌ្ឌ្យន៏ឧស្សាហកម្មឧបត្ថម្ភ មានគោលនយោបាយ
ទាក់ទាញដោយ ព្រមៗគ្នា​ បង្កសម្លេងរួមដើម្បីសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឌ្យន៏”​គឺជា
ខ្លឹមសារនៃសិក្ខាសាលា អំពីបទពិសោធទាក់ទាញការវិនិយោគនៅបណ្តា​ខែត្រ
ឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្តាល​ ដែល រៀបចំនៅទីក្រុង Quy Nhon ​ខែត្រBinh Dinh ។សិក្ខាសាលាទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ តំណាងចំនួន​ជិត​៣០០​នាក់ជាថ្នាក់ដឹក
នាំខែត្រ​ ឆ្នេរសមុទ្រចំនួន​៧ នៅភាគកណ្តាល​ ពី​ Thua Thien Hue ទៅដល់  
Khanh Hoa រួមជាមួយអ្នកជំនាញការណ៏សេដ្ខកិច្ចក្នុង នឹងក្រៅប្រទេស។គិតមក
ដល់ពេលនេះ​ខែត្រឆ្នេរសមុទ្រចំនួន​៧នៅភាគកណ្តាល​បាន បង្កើតមណ្ឌល
ឧស្សាហកម្មចំនួន​ ៤២​ ទាក់ទាញគំរោងការណ៏វិនិយោគចំនួន​ ៩៤០​​ក្នុងនោះ
មានគំរោងការណ៏វិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសចំនួន​ ១៧០​​ ដោយមានសរុបទុន
 វិនិយោគចំនួនជិត​១ពាន់​៤០០លានដុល្លាអាមេរិក។ដើម្បីការវិនិយោគ​​ ការ
កសាងនឹង ការអភិវឌ្ឌ្យន៏បណ្តាមណ្ឌលឧស្សាហកម្មក្នុងតំបន់ស្រូបយកបាន
ដៃគូ​ បណ្ឌិត Tran Du Lich ប្រធានក្រុមពិគ្រោះយោបល់សហប្រតិបត្តិការ
អភិវឌ្ឌ្យន៏តំបន់ភាគកណ្តាលស្នើថា៖ “ បញ្ហាសំខាន់បំផុតនាបច្ចុប្បន្ន​គឺធ្វើ
យ៉ាងមេចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរថ្មីការត្រិះរិះសាងសង់ បរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ច​ ជួយ
សម្រួលដល់ទំរង់បែបបទរដ្ឋបាលតំបន់​ រៀបចំឡើងវិញ កំលាំងផលិតប្រកប
ដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូល។តំបន់ត្រូវការអនុវត្ត រូបសណ្ធាន
ដៃគូ​ រដ្ឋ-ឯកជន​តាមគោលការណ៏របស់រដ្ឋាភិបាល”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ